இது என் முதல் கொலை..

துரத்தி துரத்தி பெண்களை வெட்டுகிறாய் வெட்டு வெட்டு இரத்தத்தில் ஊறி சரியட்டும் உனது ஆண்மை.. குத்தி குத்தி பிய்த்து சதையுண்ணும் மிருகத்தைவிட நீ…

Source: இது என் முதல் கொலை..

Advertisements

கணேஷ் பவன் புத்தர்

வீட்டில் கேட்க ஆளில்லை. கணேஷ் பவனில் எனக்கு மசால் தோசை, மகனுக்கு குல்ச்சா (4) பனீர் பட்டர் மசாலா. ஈரத் தரையில் மழை நீர்க் குட்டைகள். வளைந்து வந்து சேற்றை இறைக்கும் வாகனங்கள். முதுகெல்லாம் காலாக இளை…

Source: கணேஷ் பவன் புத்தர்